Tag Archives: อุทยานแห่งชาติ

ทัวร์สมุย-หมู่เกาะอ่างทอง

โปรแกรมสมุย-หมู่เกาะอ่างทอง-สมุย โดยเรือ ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ ยอร์ช สมุย-หมู่เกาะอ่างทอง-สมุย 07.00 น. : รถรับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือหน้าทอน 08.30 น. : เรือซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ ยอร์ช ออกเดินทางจากท่าเรือหน้าทอนสู่เกาะท้ายเพลา 10.30 น. : เดินทางถึงเกาะว่าว เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการัง 11.30 น. : ผู้โดยสารกลับขึ้นเรือ รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมผลไม้ โดยล่องเรือให้ท่านชมความงามของหมู่เกาะอ่างทองระหว่างรับประทานอาหาร 13.00 น. : ถึงเกาะแม่เกาะ สนุกสนานกับการพายเรือคายัค หรือพักผ่อนบนชายหาด ชมทัศนียภาพของทะเลสาปน้ำเค็มที่ได้ขึ้นขื่อว่าเป็น อ่างทองของอ่าวไทย 15.00 น. : นำท่านกลับเรือซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ ยอร์ช เพื่อเดินทางกลับมายังเกาะสมุย 17.00 น. : เรือเดินทางถึงท่าเรือหน้าทอน (เกาะสมุย) และส่งท่านกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ อัตราค่าบริการ : ผู้ใหญ่ท่านละ 1,900 […]