ทัวร์สมุย-หมู่เกาะอ่างทอง

เรือ ทัวร์เกาะสมุย
เรือ ทัวร์เกาะสมุย
โปรแกรมสมุย-หมู่เกาะอ่างทอง-สมุย โดยเรือ ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ ยอร์ช
สมุย-หมู่เกาะอ่างทอง-สมุย
07.00 น. : รถรับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือหน้าทอน
08.30 น. : เรือซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ ยอร์ช ออกเดินทางจากท่าเรือหน้าทอนสู่เกาะท้ายเพลา
10.30 น. : เดินทางถึงเกาะว่าว เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการัง
11.30 น. : ผู้โดยสารกลับขึ้นเรือ รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมผลไม้ โดยล่องเรือให้ท่านชมความงามของหมู่เกาะอ่างทองระหว่างรับประทานอาหาร
13.00 น. : ถึงเกาะแม่เกาะ สนุกสนานกับการพายเรือคายัค หรือพักผ่อนบนชายหาด ชมทัศนียภาพของทะเลสาปน้ำเค็มที่ได้ขึ้นขื่อว่าเป็น อ่างทองของอ่าวไทย
15.00 น. : นำท่านกลับเรือซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ ยอร์ช เพื่อเดินทางกลับมายังเกาะสมุย
17.00 น. : เรือเดินทางถึงท่าเรือหน้าทอน (เกาะสมุย) และส่งท่านกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ :
ผู้ใหญ่ท่านละ 1,900 บาท 1800 บาท
เด็ก(100-150ซม.) ท่านละ 950 บาท? 900 บาท
สูงน้อยกว่า 100 ซม. ฟรี
อัตรานี้รวม :
 • รถโดยสารรับ ? ส่ง ท่าเรือ ? โรงแรม
 • เรือเล็กรับ ? ส่ง ระหว่างเรือ ? เกาะ
 • อาหารว่าง Onboard (เช้า/บ่าย)
 • อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์
 • อุปกรณ์ดำน้ำผิวน้ำ
 • อุปกรณ์พายเรือคยัค
 • ถุงกันน้ำสำหรับใส่ของ
 • น้ำจืดอาบบนเรือ
 • ประกันภัย (อุบัติเหตุ/ชีวิต)
 • ไกด์
หมายเหตุ? :
 • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและคลื่นลม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • เปิดบริการทุกวันเสาร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *