ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย

ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย?หรือ สนามบินสมุย (อังกฤษ:?Samui International Airport) เปิดทำการบินเมื่อปี?พ.ศ. 2532?สนามบินตั้งอยู่บนเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย?จังหวัดสุราษฎร์ธานี?เป็นสนามบินของเอกชน ดำเนินการโดย?บางกอกแอร์เวย์?เป็นสนามบินทรงไทย แบบโอเพ่นแอร์และเป็นสนามบินที่มีธรรมชาติอันสวยงามมากที่สุดในประเทศ และส่วนมากนักท่องเที่ยว ที่มา?เกาะพะงัน?ก็นิยมมาลงที่สนามบินเกาะสมุย เช่นกัน

รายชื่อสายการบิน[แก้]

สายการบินระหว่างประเทศ[แก้]

สายการบินในประเทศ[แก้]

อ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *