ท่าอากาศยาน สมุย Samui International Airport

เป็นท่าอากาศยาน ของสายการบิน bangkok airways เป็นคนบริหารจัดการ

ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย??Samui International Airport หรือ สนามบินสมุย ?เปิดทำการบินเมื่อปี พ.ศ. 2532 สนามบินตั้งอยู่บนเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสนามบินของเอกชน ดำเนินการโดย บางกอกแอร์เวย์ และยังเป็นสนามบินทรงไทย

แบบ Open Air ระบายอากาศ และเป็นสนามบินที่มีธรรมชาติอันสวยงามมากที่สุดในประเทศ โดยมีสายการบินที่ลงไม่กี่สายการบิน และส่วนมากนักท่องเที่ยว ที่มา เกาะพะงัน เพื่อมา Full moon party ก็นิยมมาลงที่สนามบินเกาะสมุย เช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *