สุราษฎร์ฯ ปิ๊งไอเดีย! ชู 3 เกาะชื่อดัง ตั้งเป็นเมืองแห่งรอยยิ้มและความสุข

?เตรียมจัดโครงการ ?สุราษฎร์ธานีเมืองแห่งรอยยิ้มและความสุข? เน้น 3 ด้าน คือ สังคมแห่งความสุข เข้มแข็ง และคุณภาพ นำมาพัฒนาเพื่อยกระดับการท่องเที่ยว พร้อมนำร่อง 3 เกาะชื่อดังฝั่งอ่าวไทย เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า?

นายชลอศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รอง ผวจ.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินนโยบาย ?สุราษฎร์ธานีเมืองแห่งรอยยิ้มและความสุข? โดยเน้น 3 สังคม ประกอบด้วย สังคมแห่งความสุข สังคมเข้มแข็ง สังคมคุณภาพ โดยนำร่องแก้ปัญหาตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า จากการศึกษาพบว่ามีปัญหาต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยวรวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 14 ปัญหาด้วยกัน เช่น ปัญหาการคมนาคม สาธารณูปโภคพื้นฐาน ยาเสพติด รถเช่า เจ็ตสกี ปัญหาอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาแรงงานต่างด้าว ปัญหาแมลงศัตรูมะพร้าว เป็นต้น พร้อมกันนี้ ภายหลังจากรับทราบปัญหาแล้วมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อการแก้ปัญหา

พร้อมทั้งมีการประชุมติดตามผลการแก้ปัญหาเป็นรายเดือน และจะมีการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดำเนินการวิจัยเพื่อกำหนดทิศทางของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลชื่อดัง เช่น เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ในอนาคตว่าจะดำเนินการไปในทิศทางใด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *