เกาะสมุยเตรียมจัดประชุมแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ประเทศ เน้นร่วมมือ 6 ด้าน

สุราษฎร์ธานี -?อำเภอเกาะสมุย เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 19 การประชุมระดับมุขมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ 10 และการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 20 ตามแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย เพื่อหารือความร่วมมือใน 6 สาขา?

วันนี้ (5 ก.ย.) นายประเสริฐ จิตมุ่ง นายอำเภอเกาะสมุย กล่าวว่า อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 19 การประชุมระดับมุขมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ 10 และการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 20 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (lndonesia-Malaysia-Thailand Triangle : IMT-GT) ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2556 ณ โรงแรมโนราห์บุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ โดยมี นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยและประธานการประชุม

นายอำเภอเกาะสมุย กล่าวอีกว่า สำหรับกรอบความร่วมมือ IMT-GT นั้น เป็นการเน้นบทบาทนำของส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการเสนอโครงการความร่วมมือ 3 ประเทศ ประกอบด้วย ความร่วมมือ ใน 6 สาขา ได้แก่ 1.การค้าและการลงทุน 2.การท่องเที่ยว 3.การเกษตรอุตสาหกรรมการเกษตร และสิ่งแวดล้อม 4.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง 5.ผลิตภันฑ์และบริการฮาลาล และ 6.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *