เริ่มแล้วประชุมท่องเที่ยวโลกเวทีเอเปกคุยช่วยโชว์ศักยภาพเกาะสมุย

สุราษฎร์ธานี-?เปิดอย่างเป็นทางการแล้วกับการประชุมด้านการท่องเที่ยวระดับโลก ในเวทีเอเปก ครั้งที่ 43เรื่อง Low Carbon Tourism towards Green Growth ที่เกาะสมุย เผยเป็นครั้งแรกไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ขณะที่คณะทำงานเอเปกได้พิจารณาเกาะสมุย เป็น 1 ใน 3 ของโลกเข้าร่วมโครงการลดคาร์บอน?

วันนี้ (14 ส.ค.) 09.00 น. นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการประชุมด้านการท่องเที่ยวระดับโลก ในเวทีเอเปก ครั้งที่ 43 ณ โรงแรมเลอเนสซองส์ เกาะสมุย รีสอร์ทแอนด์สปา โดยมีการจัดการประชุมระหว่างวันที่ 12-17 สิงหาคม 2556 โดยมีกลุ่มประเทศเอเปกเข้าร่วมทั้งหมด 21ประเทศ เน้นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Low Carbon Tourism towards Green Growth

นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวเอเปก ซึ่งคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวเอเปกได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของอเปค พ.ศ.2555-2556 เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานในอนาคต โดยผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฎิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ตามเป้าหมาย 4 ประการ ได้แก่ การท่องเที่ยวในฐานะกลไกสำคัญในการเติบโต และความมั่งคั่งในภูมิภาคเอเปก การเติบโตอย่างเท่าเทียมของอุตสาหกรรมการเดินทาง และการท่องเที่ยว ความยั่งยืนของธุรกิจท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว และการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเปก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *